MOL CURACLAIM MATAMAITICE NA BUNSCOILE

Comhrá Mata
a Chur Chun Cinn

Cuid a Dó

Tuilleadh Eolais
Teacher,With,School,Children,In,Classroom

Fáilte chuig Cuid a Dó de Chomhrá Mata a Chur Chun Cinn

Fáilte chuig Cuid a Dó de Chomhrá Mata a Chur Chun Cinn, mar a ndéanaimid iniúchadh ar ‘Smaointeoireacht a Léiriú’ agus ‘Cinn Uimhrithe’. Bain úsáid as an roghchlár thíos le nascleanúint a dhéanamh. Ná déan dearmad do chuid foghlama a thaifeadadh sa Dialann Foghlama CMB, atá ar fáil i rannán na dTacaíochtaí. Sula dtéann tú ar aghaidh chuig cleachtas oideolaíochta eile, molaimid go leor ama a chur ar leataobh chun iniúchadh a dhéanamh ar Chomhrá Mata a Chur Chun Cinn, triail a bhaint as, agus dul i dtaithí air i do chuid teagaisc.

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18
Slide19
PlayPlay
Slide20
Slide21
Slide22
Slide23
Exit full screenEnter Full screen
Slide1
Slide1
Slide2
Slide2
Slide3
Slide3
Slide4
Slide4
Slide5
Slide5
Slide6
Slide6
Slide7
Slide7
Slide8
Slide8
Slide9
Slide9
Slide10
Slide10
Slide11
Slide11
Slide12
Slide12
Slide13
Slide13
Slide14
Slide14
Slide15
Slide15
Slide16
Slide16
Slide17
Slide17
Slide18
Slide18
Slide19
Slide19
Slide20
Slide20
Slide21
Slide21
Slide22
Slide22
Slide23
Slide23
previous arrow
next arrow

I gComhrá Mata a Chur Chun Cinn, Cur i Láthair B, pléitear dhá straitéis chun comhrá mata a chur chun cinn sa seomra ranga: ‘smaointeoireacht a léiriú’ agus ‘cinn uimhrithe’.

Rannpháirtíocht Múinteoirí Aonair

Cuir eolas ar an gcleachtas oideolaíochta, ‘Comhrá Mata a Chur Chun Cinn’ trí Chur i Láthair B agus an treoir éascaithe a fhiosrú. Tabhair do d’aire gurb amhlaidh, cé gur ceapadh an treoir éascaithe le haghaidh rannpháirtíocht ar bhonn scoile uile, gur féidir í a úsáid freisin agus tú ag plé leis an gcur i láthair ar bhonn aonair.

Déan an treoir éascaithe a íoslódáil chun dul leis an gcur i láthair seo.

Déan do chuid machnaimh a bhreacadh síos ar an leathanach ábhartha i do dhialann foghlama.

Ceannairí Scoile agus Curaclaim

Déan an treoir éascaithe a íoslódáil chun dul leis an gcur i láthair seo.

Acmhainní atá ag teastáil le haghaidh éascaithe:

  • Treoir an Éascaitheora ​
  • Curaclam Matamaitice na Bunscoile
  • Dialann Foghlama CMB​
  • Cláir bhána agus marcóirí
  • Rialóirí, miosúr srl
  • Rogha d’ábhair nithiúla le haghaidh na gcodán (ciúbanna, bataí Cuisenaire, geochláir, cipíní líreacáin, páipéar cearnaithe, píosaí codáin, stiallacha páipéir)
  • Íomhánna Salann agus Piobar

Fiosraigh Acmhainní Níos Úsáidí

Gach leanbh, gach seomra ranga, gach lá!

Acmhainní

Mion-Mata

Tuilleadh Eolais
Acmhainní

Físeáin CMB

Tuilleadh Eolais
Acmhainní

Eiseamláirí

Tuilleadh Eolais

Cláraigh chun nuacht agus nuashonruithe a fháil ó CMB

Ag Teacht go Luath
Back to Top