Teacher,With,School,Children,In,Classroom

MOL CURACLAIM NA BUNSCOILE MATAMAITIC

Modúl
Ríomhfhoghlama

Foghlaim am ar bith, áit ar bith!

Tuilleadh Eolais

Réamhrá na Modúl Ríomhfhoghlama

Fáilte chuig ár modúil Ríomhfhoghlama idirghníomhacha atá deartha chun feabhas a chur ar d’eispéireas teagaisc. Léim isteach i saol na Teagasc Foirne, nó tum isteach inár bPleanáil agus Ullmhúchán le haghaidh mhodúl Churaclam Matamaitice na Bunscoile. Faigh faoi réir chun cur le do thacar uirlisí teagaisc trí úsáid a bhaint as ár modúil ríomhfhoghlama idirghníomhacha chuimsitheacha.

image 5
Teagasc Foirne – Modúl ríomhfhoghlama

Spreag Comhoibriú:

Faigh máistreacht ar chumhacht na teagasc foirne.

Tuilleadh Eolais
image 5
Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim

Cuir feabhas ar an Matamaitic:

Déan sáriarracht maidir le hullmhúchán agus pleanáil don CMB.

Ag teacht go luath

Cláraigh chun nuacht agus nuashonruithe a fháil ó CMB

Ag Teacht go Luath
Back to Top