Teacher,With,School,Children,In,Classroom

MOL CURACLAIM MATAMAITICE NA BUNSCOILE

Acmhainní

Tuilleadh Eolais
Teacher,With,School,Children,In,Classroom

Forléargas ar na hAcmhainní

Fáilte chuig ár mbailiúchán cuimsitheach acmhainní a dearadh chun do thuras teagasc matamaitice a shaibhriú. Déan iniúchadh ar an saol spreagúil de ghníomhaíochtaí Mion-Mata, áit a bhfaighidh tú bileoga eolais ann chun tacú le do chleachtas.

Tum tú féin sna físeáin CMB i gCleachtas, ina dtaispeántar fíorshamplaí den seomra ranga agus de dhea‑chleachtas. Tum isteach inár nEiseamláirí d’eispéiris foghlama, a chuireann smaointe praiticiúla ar fáil chomh maith le hinspioráid chun ceachtanna fiúntacha matamaitice a chruthú. Lena chois sin, cuirimid rogha de naisc úsáideacha ar fáil lena n-áirítear suíomhanna gréasáin luachmhara, uirlisí luachmhara ar líne agus tuilleadh.

Cláraigh chun nuacht agus nuashonruithe a fháil ó CMB

Ag Teacht go Luath
Back to Top