MOL CURACLAIM MATAMAITICE NA BUNSCOILE

CMB i gCleachtas

Tá ‘an chaoi’ a bhfoghlaimíonn páistí chomh tábhachtach céanna le ‘céard’ a fhoghlaimíonn páistí.

Tuilleadh Eolais
Teacher,With,School,Children,In,Classroom

CMB i gCleachtas

Cur tús le do thuras foghlama gairmiúla le Curalam Matamaitice na Bunscoile le na cur i láthair atá ar fáil i ‘CMB i gCleachtas’. Léigh an leabhar curaclaim agus na leathnaigh seo i leanas. Déan iniúchadh ar na Gnéithe, na Cleachtais Oideolaíochta agus na Modhanna Measúnaithe atá luaite i gCaibidil 6. Déan iniúchadh ar ‘cén chaoi’ a noibríonn Curaclam Matamaitice na Bunscoile.

Intersection 204
image 5
CMB i gCleachtas

CMB i gCleachtas

Tuilleadh Eolais

Físeán Eolais CMB

Déan iniúchadh ar Churaclam Matamaitice na Bunscoile agus tú ag breathnú ar ár bhfíseán eolais. Déan iniúchadh ar an réasúnaíocht le haghaidh athraithe, cuir chuige nua i leith ‘conas’ a múinimid matamaitic, agus cosán na forbartha gairmiúla lenár gCreat cuimsitheach FGL, ag tairiscint tacaíocht ilmhódúil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile.

Curaclam Matamaitice na Bunscoile

CMB i gCleachtas – Forbhreathnú

Déan iniúchadh ar na cleachtais oideolaíochta agus modhanna measúnaithe a mholtar sa CMB chun eispéiris foghlama mhatamaiticiúla ar ardchaighdeáin a sholáthar do pháistí. Déanann na cleachtais seo, cosúil le straitéisí éifeachtacha eile sa seomra ranga, fite fuaite lena chéile agus comhlánaíonn siad a chéile. Cliceáil thíos chun dul níos doimhne isteach i ngach cleachtas agus chun do thuiscint a fheabhsú.

 • Intersection 204

  Meon Táirgiúil a Chothú

  Tuilleadh Eolais
 • shutterstock 288364628 Irish
  Intersection 204

  Spraíúlacht a Spreagadh leis an Matamaitic

  Tuilleadh Eolais
 • Intersection 204

  Comhrá Mata a Chur Chun Cinn

  Tuilleadh Eolais
 • Intersection 204

  Béim a Chur ar Shamhaltú Matamaiticiúil

  Tuilleadh Eolais
 • Intersection 204

  Tascanna atá Dúshlánach go Cognaíoch a Úsáid

  Tuilleadh Eolais
 • Intersection 204

  Measúnú a Dhéanamh ar Mhatamaitic na Bunscoile

  Tuilleadh Eolais

Cláraigh chun nuacht agus nuashonruithe a fháil ó CMB

Ag Teacht go Luath
Back to Top