MOL CURACLAIM NA BUNSCOILE MATAMAITIC

Béim a Chur ar Shamhaltú Matamaiticiúil

Cuid a Dó

Tuilleadh Eolais
Teacher,With,School,Children,In,Classroom

Fáilte chuig Cuid a Dó de Bhéim a Chur ar Shamhaltú Matamaiticiúil.

Fáilte chuig Cuid a Dó de Bhéim a Chur ar Shamhaltú Matamaiticiúil ina ndéanaimid iniúchadh ar ‘Smaointeoireacht a Bheachtú Tríd an gComhoibriú’ agus ‘Úsáid a bhaint as Samhlacha chun Smaointeoireacht a Léiriú i ngach réimse den Churaclam’. Bain úsáid as an roghchlár thíos chun an chuid seo a nascleanúint. Ná déan dearmad taifead a dhéanamh ar do chuid foghlama sa Dialann Foghlama CMB, atá ar fáil i dTacaíochtaí. Sula dtéann tú ar aghaidh chuig cleachtas oideolaíochta eile, molaimid go leor ama a fhágáil chun iniúchadh a dhéanamh ar an gcleachtas Béim a Chur ar Shamhaltú Matamaiticiúil agus triail a bhaint as i do theagasc.

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15
PlayPlay
Slide16
Slide17
Slide18
Slide19
PlayPlay
Slide20
Slide21
Slide22
Slide23
Exit full screenEnter Full screen
Slide1
Slide1
Slide2
Slide2
Slide3
Slide3
Slide4
Slide4
Slide5
Slide5
Slide6
Slide6
Slide7
Slide7
Slide8
Slide8
Slide9
Slide9
Slide10
Slide10
Slide11
Slide11
Slide12
Slide12
Slide13
Slide13
Slide14
Slide14
Slide15
Slide15
Slide16
Slide16
Slide17
Slide17
Slide18
Slide18
Slide19
Slide19
Slide20
Slide20
Slide21
Slide21
Slide22
Slide22
Slide23
Slide23
previous arrow
next arrow

I mBéim a Chur ar Shamhaltú Matamaiticiúil, Cur i Láthair B, déantar iniúchadh ar ‘smaointeoireacht a bheachtú tríd an gcomhoibriú’ agus ‘úsáid a bhaint as samhlacha chun smaointeoireacht a léiriú i ngach réimse den churaclam’ chun béim a chur ar shamhaltú matamaiticiúil sa seomra ranga.

Rannpháirtíocht Múinteoirí Aonair

Cuir eolas ar an gcleachtas oideolaíoch, ‘Beim a Chur ar Shamhaltú Matamaiticiúil’ trí Chur i Láthair B agus an treoir éascaithe a fhiosrú. Tabhair do d’aire gurb amhlaidh, cé gur ceapadh an treoir éascaithe le haghaidh rannpháirtíocht ar bhonn scoile uile, gur féidir í a úsáid freisin agus tú i mbun oibre leis an gcur i láthair ar bhonn aonair.

Déan an treoir éascaithe a íoslódáil chun dul leis an gcur i láthair seo.

Déan do chuid machnaimh a bhreacadh síos ar an leathanach ábhartha i do dhialann foghlama.

Ceannairí Scoile agus Curaclaim

Déan an treoir éascaithe a íoslódáil chun dul leis an gcur i láthair seo.

​ Acmhainní a theastaíonn:​

  • Nótaí don Éascaitheoir
  • Curaclam Matamaitice na Bunscoile
  • Dialann foghlama CMB​
  • Cláir bhána agus marcóirí​

Fiosraigh Acmhainní Níos Úsáidí

Gach leanbh, gach seomra ranga, gach lá!

Acmhainní

Mion-Mata

Tuilleadh Eolais
Acmhainní

Físeáin CMB

Tuilleadh Eolais
Acmhainní

Eiseamláirí

Tuilleadh Eolais

Cláraigh chun nuacht agus nuashonruithe a fháil ó CMB

Ag Teacht go Luath
Back to Top