MOL CURACLAIM MATAMAITICE NA BUNSCOILE

Béim a Chur ar Shamhaltú Matamaiticiúil

Cuid — 01

Tuilleadh Eolais
Teacher,With,School,Children,In,Classroom

Fáilte chuig Cuid a hAon den chleachtas oideolaíoch Béim a Chur ar Shamhaltú Matamaiticiúil.

Fáilte chuig Cuid a hAon den chleachtas oideolaíoch Béim a Chur ar Shamhaltú Matamaiticiúil. Anseo, déanaimid iniúchadh ar ‘Cheistiú a Úsáid chun Smaointeoireacht a Spreagadh’ agus ‘Úsáid a bhaint as Samhlacha chun Smaointeoireacht a léiriú sna hOibríochtaí’. Déan nascleanúint ag baint úsáid as na roghanna roghchláir thíos. Ná déan dearmad do chuid foghlama a thaifeadadh sa Dhialann Foghlama CMB, atá ar fáil i rannán na dTacaíochtaí. Sula dtéann tú ar aghaidh chuig Cuid a Dó, molaimid go leor ama a fhágáil chun iniúchadh a dhéanamh ar an gCleachtas Oideolaíochta Bhéim a Chur ar Shamhaltú Matamaiticiúil agus triail a bhaint as i do chuid teagaisc.

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15
Slide16
Slide17
PlayPlay
Slide18
Slide19
Slide20
Slide21
Exit full screenEnter Full screen
Slide1
Slide1
Slide2
Slide2
Slide3
Slide3
Slide4
Slide4
Slide5
Slide5
Slide6
Slide6
Slide7
Slide7
Slide8
Slide8
Slide9
Slide9
Slide10
Slide10
Slide11
Slide11
Slide12
Slide12
Slide13
Slide13
Slide14
Slide14
Slide15
Slide15
Slide16
Slide16
Slide17
Slide17
Slide18
Slide18
Slide19
Slide19
Slide20
Slide20
Slide21
Slide21
previous arrow
next arrow

I mBéim a Chur ar Shamhaltú Matamaiticiúil, Cur i Láthair A, déantar iniúchadh ar ‘cheistiú a úsáid chun smaointeoireacht a spreagadh’ agus ‘úsáid a bhaint as samhlacha chun smaointoireacht a léiriú sna hoibríochtaí’ chun béim a chur ar shamhaltú matamaiticiúil sa seomra ranga.

Rannpháirtíocht Múinteoirí Aonair

Cuir eolas ar an gcleachtas oideolaíoch, ‘Meon Tairgiúil a Chothú’ trí Chur i Láthair A agus an treoir éascaithe a fhiosrú. Cé gur dearadh an treoir éascaithe ar mhaithe le rannpháirtíocht uile-scoile, baineann sí freisin le do rannpháirtíocht aonair sa chur i láthair.

Déan an treoir éascaithe a íoslódáil chun dul leis an gcur i láthair seo.

Déan do chuid machnaimh a bhreacadh síos ar an leathanach ábhartha i do dhialann foghlama.

Ceannairí Scoile agus Curaclaim

Déan an treoir éascaithe a íoslódáil chun dul leis an gcur i láthair seo.

Acmhainní atá ag teastáil le haghaidh éascaithe:

  • Nótaí don Éascaitheoir
  • Curaclam Matamaitice na Bunscoile
  • Dialann Foghlama CMB​
  • Cláir bhána agus marcóirí​
  • Páipéar smeach-chairte
  • Gléas chun rochtain a fháil ar an Mol CMB​ agus rochtain a fháil ar léitheoireacht CNCM
  • Acmhainní a mholtar do thasc na gcodán: Bataí Cuisenaire, Ciúbanna, Áiritheoirí, Páipéar cearnógach, Cláir Bhána, Marcóirí Cláir Bhána, Bataí Líreacáin, Bataí Meaitseála
  • Acmhainní a mholtar chun tasc milseáin a roghnú: Áiritheoirí, Ciúbanna srl, cláir bhána agus marcóirí.

Fiosraigh Acmhainní Níos Úsáidí

Gach leanbh, gach seomra ranga, gach lá!

Acmhainní

Mion-Mata

Tuilleadh Eolais
Acmhainní

Físeáin CMB

Tuilleadh Eolais
Acmhainní

Eiseamláirí

Tuilleadh Eolais

Cláraigh chun nuacht agus nuashonruithe a fháil ó CMB

Ag Teacht go Luath
Back to Top